Eduskuntavaalit 2019

Uutta svengiä eduskuntaan!

Kati Partanen eduskuntaan 2019

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa keväällä 2019 Savo-Karjalan vaalipiirissä Suomen Keskustan listalla numerolla 45. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 3.-9.4. ja varsinainen vaalipäivä on 14.4.

Vaaliteemani:

  • Osaaminen, koulutus ja tutkimus ovat Itä-Suomen menestyksen edellytys. Ne luovat kivijalan, jolle rakennetaan elinkeinojemme menestys. Laadukas koulutustarjonta koko koulutuspolulla: varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, lukioissa, ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, on oltava tarjolla myös Itä-Suomessa. Tarvitsemme alueellamme myös laadukasta tutkimustoimintaa, esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa. Eri organisaatioiden välinen yhteistyö elinkeinojen kehittämistoiminnassa on vahvuus, jota kannattaa vaalia.
  • Maaseudulla on biotalouden perusta. Metsissä, pelloilla ja vesistöissä on ratkaisut niin ilmastonmuutokseen kuin ihmisten hyvinvointiinkin. Metsien, peltojen ja vesistöjen kestävä käyttö on oltava mahdollista myös tulevaisuudessa. Hyvä metsien hoito vahvistaa hiilinieluja ja tuo taloudellista hyvää. Suomalainen, puhdas ruoka syntyy maatiloilla, joissa on ammattitaitoa, motivaatiota, kehittämistahtoa ja hyvinvointia. Suomalaisen elintarvikeketjun erinomaisuus on jäljitettävyydessä ja laadussa.
  • Yrittäjyys on alueemme moottori. Yritysten toiminta edellyttää myös ammattitaitoisen työvoiman saantia, joten koulutuksen on mahdollistettava alan vaihto. Tiivis yhteistyö yritysten ja oppilaitosten välillä on tärkeää. Yrittäjyyden ja palkkatyön limittyminen on oltava mahdollista nykyistä helpommin esim. sosiaaliturvan näkökulmasta.
  • Osallisuuden tunne on turvallisuuden perusta. Jokaisen suomalaisen on saatava tuntea olevansa osa yhteiskuntaa. Lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset, ihan jokainen, ansaitsevat tämän. Osallisuuden tunne voi tulla työn, opiskelun, harrastusten tai vaikkapa yhdistystoiminnan kautta. Ihmisen on voitava vaikuttaa itseään koskeviin ja oman elinympäristönsä asioihin.